حضور انجمن تمدن سبز درشانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با اکران آثار برگزیده جشنواره فیلم سبز

جشنواره بین المللی سبز به همت انجمن تمدن سبز هنرمندان حامی محیط زیست در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست حضور یافت.

خانم دکتر ابتکار، ضمن بازدید از نمایشگاه از غرفه جشنواره نیز دیدن کردند.

به گزارش ستاد خبری ششمین جشنواره فیلم سبز، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست صبح امروز شنبه ۷ اسفند ماه در بازدید از نمایشگاه بین المللی محیط زیست، ازغرفه ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران بازدید کرد.

ابتکار در پاسخ به خبرنگار ستاد خبری جشنواره فیلم سبز درباره نقش این جشنواره در آگاه سازی مردم ر زمینه محیط زیست، گفت: نقش این جشنواره سینمایی در جهت بست فرهنگ اصلاح الگوی رفتاری و شیوه زندگی بسیار مهم است.

وی ادامه داد: امیدوارم جشنواره ششم هم مانند جشنواره پنجم همانطور که با استقبال هنرمندان برگزار شد و نتایج خوبی به همراه داشت، به خوبی برگزار شود و نتایج خوبی داشته باشد و از جهت حضور گسترده هنرمندان داخلی ، بین المللی و فیلم‌های تأثیرگذار در حوزه محیط زیست مانند دوره قبل پرشور برگزار شود.

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست  از ۶ اسفندماه آغاز و تا نهم ا ادامه دارد. در این نمایشگاه آثار منتخب سینمایی و تجسمی دوره پنجم جشنواره نیز برای عموم نمایش داده خواهد شد.