سیدحسن خمینی: مشکلات محیط زیستی را جزء دردهای جامعه بدانیم

یادگار گرامی امام بر اهمیت عنصر «تخیّل» به عنوان عامل زیست اخلاقی تأکید کرد.

آیت الله سید حسن خمینی در دیدار دست اندرکاران ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز که در جماران برگزار شد، با اشاره به وارد شدن  آسیب های فراوان به محیط زیست کشوردر دهه های متمادی، اظهار کرد: اگر مشکل محیط زیست را جزء دردهای بزرگ جامعه  دانستیم و تایید کردیم که باید نسبت بدان حساس باشیم، جشنواره فیلم سبز بزرگترین ابزار فرهنگی حفاظت از محیط زیست در ایران است.


وی، قوی ترین آثار در این حوزه را فیلم هایی دانست که قدرت تخیل و تصور را نسبت به آینده محیط زیست بالا تر ببرد و افزود: در مقابل «توهم» که منشاء بی اخلاقی ها در زندگی بشر است، «تخیّل» عامل یک زندگی اخلاقی است، چرا که به ما قدرت می دهد تا  در جایگاه دیگر انسان ها و موجودات قرار گیریم و دردهای آنان را لمس کنیم؛ در اینجاست که هنر، ادبیات و سینما جایگاهی ویژه می یابد.
وی با تأکید بر اینکه تخیل شرط زندگی بهتر سالم تر و با اخلاق تر است، به طراز بالای سینمای ایران اشاره کرد و گفت:  در جامعه ما فیلم هایی قوی تر ظاهر شده اند که قدرت تخیل را بالاتر برده اند. در این راستا امروز باید روی نگارش فیلمنامه های قوی تلاش بیشتری صورت گیرد.
یادگار امام در این دیدار همچنین از زحمات دکتر معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست قدرانی کرد و با بیان اینکه خانم دکتر ابتکار مادر محیط زیست ایران است، افزود: ایشان حق زیادی به گردن محیط زیست ایران دارند و ما محتاج نگاه ایشان در این بخش بودیم.