کنسرت ارکستر ملی نغمه باران

ا هدف کمک به زلزله زدگان کرمانشاه
رهبر ارکستر:نزهت امیری
سرپرست و خواننده: علی امیرقاسمی
سه شنبه ۱۵ اسفند،ساعت ۲۰
فرهنگسرای ارسباران