مهدی توحیدپور برنده جایزه دکتر «تقی ابتکار» سال ۱۳۹۶

مدیرعامل و بنیانگذار انجمن هنرمندان حامی محیط زیست تمدن سبز؛ مهدی توحیدپور موفق به دریافت جایزه دکتر «تقی ابتکار» به عنوان تلاشگر فرهنگی منتخب سال ٩۶ شد و این جایزه را از طرف معاون رئیس جمهور سرکار خانم دکتر «معصومه ابتکار» دریافت کرد.