ساعت زمین

ساعت زمین امسال بهانه ای است برای مبارزه با پیشرفت تغییرات اقلیم.
کم کردن مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش مصرف برق، کاهش سفرهای درون شهری، بازیافت زباله، خرید بلیط‌ها از طریق اینترنت، درست‌کردن لوله هایی که نشتی می‌دهند، تعویض لامپ های پرمصرف و جایگزینی لامپ های کم مصرف، گیاه خواری یک روز در هفته، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و کم کردن سفرهای درون شهری همگی کارهای کوچکی هستند که هر فرد می تواند با انجام آن تغییرات بزرگی را بوجود بیاورد.
وعده ما چهارم فروردین
از ساعت ۲۰:۳۰ – ۲۱:۳۰