فائو خواستار تحول در نظام‌های کشاورزی برای حفاظت از محیط ‌زیست

فائو خواستار تحول در نظام‌های کشاورزی برای حفاظت از محیط ‌زیست شد
این سازمان بر ایجاد نظام‌های غذایی سالم‌تر و پایدارتر شده و تأکید کرد که بوم‌شناسی کشاورزی می‌تواند به چنین تحولی بینجامد.
به گزارش دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) در ایران، خوزه گرازیانو داسیلوا در این نشست که از ۳ الی ۵ آوریل (۱۴ الی ۱۶ فروردین) در مقر اصلی سازمان فائو در رم برگزار می‌شود اعلام کرد که هم‌اکنون تولید غذا در نظام‌های کشاورزی توأم با مصرف شدید منابع است که هزینه بسیاری بر محیط‌ زیست وارد کرده و در نتیجه شاهد تخریب اراضی، جنگل‌ها، آب، کیفیت هوا و تنوع زیستی هستیم.

بیشتر بخوانید: https://goo.gl/nhhifN