تدبیر اجداد ایرانیان برای آب

مشکل آب در ایران، راه حل ساده‌ای ندارد، اما با نگاهی به سابقه ایرانیان در مدیریت منابع آب، می‌توان دید که پیشینیان‌ ما، بسیار هوشمندانه‌تر از ایرانیان امروزی با شناخت میزان محدود بارندگی، ایران را با آب، در میان بی‌آبان‌ها (بیابان‌ها)، آباد کردند. به عبارت بهتر، پیشینیان ما، راه سازگاری را یافته بودند، و این راه، بهره‌گیری از فن‌آوری کاه‌ریز، یا قنات بود که سابقه ای ۳۵۰۰ ساله دارد.

برخلاف سدهای امروزی که باعث تخریب محیط زیست و بخار شدن حجم وسیعی از آب می شود، در قنات ها آب هم سفره های زیر زمینی را تغذیه می کند و مهمتر از همه تبخیر نمی شود. برداشت های بی‌رویه از سفره‌های آبی زیرزمینی که طی میلیون‌ها سال شکل گرفته طی ۴۰ سال اخیر موجب نابودی منابع آبی سرزمین ایران شده است.

اگر در این ۴٠ سال آب در کشور حتی به صورت سنتی حفظ و مورد استفاده قرار میگرفت ایران همچون گذشته میتوانست از خشکسالیها عبور کند.

مدیرت اشتباه و کارشکنی و ناکارآمد بودن کارشناسان در ٣٠ سال گذشته امروز ایران را به خشکسالی کشاند.

نبود آب = نابودی سرزمین