نمایش «پیش از سیل»

اولین برنامه پاتوقسبز با نمایش فیلم پیش از سیل به کارگردانی فیشر استیونس با بازی لئوناردو دیکاپریو سفیر محیط زیست سازمان ملل متحد با موضوع تغییرات اقلیمی در کافه آپآرتمان برگزار شد

منتظر دیدار شما در برنامه های بعدی پاتوقسبز هستیم.

t.me/tamadonsabzngo