پاتوق سبز

پاتوق سبز؛ نشستهای فرهنگی و هنری حفظ محیط زیست همراه با نمایش فیلم های محیطزیستی در #کافه ها، مراکز فرهنگی و دانشگاه ها

انجمن تمدن سبز هنرمندان حامی محیط زیست با همکاری جمعی از کافه های تهران، اقدام به نمایش فیلم های محیط زیستی و برگزاری کارگاه کرده است.

این رویدادها تحت عنوان «پاتوق سبز» برگزار میشود.

در پاتوق سبز منتظر دیدارتان هستیم.

مارا دنبال کنید t.me/tamadonsabzngo