هانا کامکار: من در مورد محیط زیست نمی توانم سکوت کنم و نمی توانم در این مورد آرام باشم

می دانید چه خرج های میلیاردی برای ساخته شدن سدها و بهره برداری از آنها شده است و همچنان هم ادامه دارد، چرا باید این خرج ها می شد و آیا نباید این پول ها برای ساخت پنل های خورشیدی هزینه می شد؟

این موسیقی دان یاداور شد: ما نه تفکیک زباله در این شهر داریم، نه لاین دوچرخه سواری که از دست این همه ماشین در شهر فرار بکنیم، دو اقدام به این سادگی که در تمام ابر شهرها در کره زمین وجود دارد ما نباید داشته باشیم، تفکیک زباله از مبدا و مقصد نباید داشته باشیم، می آییم تفکیک زباله می کنیم و در آخر همه را باهم می سوزانند و قاطی می کنند. کاغذ زباله نیست، اما چه فایده وقتی مامور شهرداری همه را باهم قاطی می کند و این مسئله اهمیتی برایش ندارد.