چکناواریان: هنرمند نقش الگو را برای اجتماع ایفا می کند

وریس چکناواریان درباره مقابله با پدیده خشکسالی گفت: « فرقی نمی کند هنرمند باشی یا ورزشکار، حتی اگر یک شهروند عادی هم باشی باید برای نگهداری از منابع طبیعی کشور دقت کنی و خودت را مقابل حفاظت از آن ها مسوول بدانی. محیط زیست برای همه است و همه باید به آن اهمیت دهند. باید قدر آب را بدانیم، کشور ما دیگر کشور پر آبی نیست، نمی توان همچنان نسبت به طریقه مصرف آب بی توجه بود و آّب را هدر داد. شیوه های غلط مصرف را کنار بگذاریم و نسبت به آبی که هدر می دهیم احساس مسوولیت داشته باشیم. اگر کمی به روش های غلط خود در حین هر کاری دقت کنیم می بینیم که روزانه چه میزان آب سالم را راهی فاضلاب می کنیم و به آن بی توجه هستیم. مقابله با پدیده خشکسالی اقدامی است که همه باید برای آن تلاش کنند.
این موسیقی دان به نقش هنرمندان در فعالیت های حفاظت از محیط زیست اشاره می کند و می گوید: هنرمند مورد قبول جامعه است و در بسیاری موارد نقش الگو را برای اجتماع ایفا می کند. برای همین می توان از این جایگاه استفاده کرد که بعضی کاستی ها را به مردم یادآوری کرد. مردم به موسیقی، تئاتر و سینما علاقه نشان می دهند، برای همین می توان از این طریق آنها را با بحران های اجتماعی آشنا ساخت و به استفاده صحیح از طبیعت تشویق کرد. اگر چه کار زمان بری خواهد بود اما بی تردید نتیجه خوبی در پی خواهد داشت. البته این کار از طریق موسیقی سخت تر است اما هنرهای دیگر مثل تئاتر و سینما کمی راحت تر می توانند مراقبت از محیط زیست را در آثارشان بازتاب دهند. موسیقی برای انکار نیاز به حمایت دارد. چون اجرای یک ارکستری با موضوع محیط زیست حاصل نوشتن قطعات حساس و ظریفی است و اجرای آن به مراتب سنگین تر است. اما اگر ارکستر حمایت شود قطعا می توان به نتیجه دلخواه رسید و مردم را با شنیدن یک قطعه موسیقی با موضوع محیط زیست مجذوب کرد.