پاتوق سبز

نشست گفتمان های فرهنگی حفظ محیط زیست پس از نمایش فیلم در پاتوق سبز با حضور فعالین محیط زیست هنرمندان و عموم مردم

چشم به راهتان هستیم